new
Discover our latest property listings. Find your dream home today.

Catan AS

Vi utvikler bolig og eiendom til beste for deg og nabolaget. Catan tar prosjektene fra idé til ferdigattest.

Vi utvikler boligdrømmen og unike eiendommer

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Smart arkitektur

Selskapet vårt har tatt navnet etter noen kvalitetsbevisste bosettere fra middelalderens Tyskland. Catanerne var stolte fagfolk, og kjent for å bygge kvalitetsboliger til folket sitt. Vi har samme visjon for utvikling og bygging av boliger. Vi mener at all positiv utvikling har utgangspunkt i solid bokvalitet. Velvære handler om å bo bra. Fremgangsrike skole- og arbeidsdager begynner i hjemmet. Og den komfortable bolig er utgangspunkt for aktiv fritid og det gode liv. Catan AS, vil være en boligutvikler som ønsker å lage høy bokvalitet og gode bygninger som tilfører nabolag noe positivt.

Les mer om Catan

Ønsker du å utvikle drømmeboligen sammen med oss?

"Har du stor tomt eller eiendom, snakk med Catan!".

Ta kontakt med oss